Tag với tên:

Uniqlo

Năm 1972, doanh nhân người Nhật Bản Tadashi Yanai được thừa hưởng tiệm may với 20 người thợ lành nghề từ cha của mình. Khi...
Mar 28, 2021
4,307 lượt xem