YAT Doanh nghiệp

Cách hoạt động mô hình dropshipping

Những gì diễn ra khi một người khách muốn mua một chiếc áo thun

Shop online của bạn
1
Kết nối với chúng tôi và bắt đầu quảng cáo với cộng đồng.
John ở Việt Nam
2
John đặt mua một cái gì đó ở cửa hàng của bạn.
Điểm kho vận
3
Đơn hàng sẽ tự động chuyển đến chúng tôi đóng gói và chuyển phát.
Sản phẩm của bạn
4
Sản phẩm hoàn chỉnh đã được giao đến John một cách hoàn hảo.