8 sản phẩm
Đặt trước

F0003

Fallen Knight

320.000
28
0 out of 5
Đặt trước
%

A0276

Samurai Slice

360.000
33
0 out of 5
-25%
Đặt trước

A0205

Odin

320.000 240.000
80
0 out of 5
Đặt trước

A0190

Samurai Warrior

320.000
68
0 out of 5
Đặt trước

A0179

Samurai Warrior Art

320.000
75
0 out of 5
-25%
Đặt trước

A0095

Spartan

320.000 240.000
63
0 out of 5
Đặt trước

A0031

Mandalorian Samurai

320.000
92
0 out of 5
-25%
Đặt trước

A0003

Molon Labe Spartan

360.000 270.000
29
0 out of 5