Tròn House

Doanh nghiệp
15/08/2020 6:12 pm

Tròn không phải là dịch vụ lừa đảo, nhưng họ chưa đạt được mức chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật (những nhiếp ảnh và graphic designer còn non tay nghề)...

Xem thêm

Nighthawk

Doanh nghiệp
10/12/2019 5:54 pm